TARİHİ YERLER

Syedra ( Syedreon ) Antik Kenti ; Antalya

Antalya'nın , Alanya ilçesi Seki Mahallesinde ( Seki köyü ) yer almaktadır. Roma İmparatoru Tiberius (ms 14-17) döneminde kentin kendi adına bastığı sikkelerden öğrenildiğine göre kentin ismi Syedreon'dur.

Syedra ( Syedreon ) Antik Kenti ; Antalya

Çevresi surlarla korunan kenti iki büyük cadde enine kesmekte ve bunlara dik inen merdivenli sokaklar kent planını oluşturmaktadır. Syedra antik kentine batıda halen ayakta olan anıtsal kapı aracılığı ile girilir. Su ihtiyacı ise güney batısında doğal kaynaktan beslenen ( Sarnıç Mağarası ), su depolama havuzları ile yağmur suları ile dolan çok sayıdaki küçük sarnıçlarla karşılanmaktadır. Duvarları erken Hıristiyanlık döneminde yapılmış fresklerle süslü olan mağara dinsel amaçlarla kullanılmış olup vaftiz mağarası olarak bilinmektedir. Kentin doğusunda çok görkemli bir yapı kalıntısı olan hamam ile karşılaşılır. Zemininde yer yer mozaik kalıntıları görülmektedir. Hamamın hemen batısında kentin sütunlu caddesi doğu-batı yönünde uzanmakta, caddenin kuzeyindeki duvarda ise nişler bulunmaktadır. Kentin önemi oyun ve yarışlarla ilgili bilgiler içeren birçok yazıtın kalıntılar arasında yer almasıdır. Kentin önemli noktalarında duran , yazıtlı heykel kaideleri , güreş , atletizm , gibi yarışlarda ödül alanlar ile bu yarışmaları düzenleyenler ve maddi destek sağlayanlar hakkında bilgi vermektedir. Bunların dışında Syedra’da tiyatro , tapınak , bazilika , kilise , evler ve dükkânlar gibi binalara ait kalıntılarda bulunmaktadır Kazılar sonucunda kent tarihinin mö. 7. yüzyıldan ms. 13. yüzyıla kadar uzandığı belirlenmiştir.
Yazı Kaynağı ; Syedra 
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık