DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Tekasür suresi fazileti

Tekasür suresi fazileti

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem) buyurdu ki : Tekasür suresini okumaya devam eden kişi manevi alemde 'şükrü eda eden' diye isimlendirilir.
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve sellem) bir kere Ashabına buyurdu ki : "sizin herbiriniz her gün 1.000 ayet okuyamaz mı?" buyurdu.
Onlar (Radıyallahü Anhüm) : "Buna kimin gücü yeter ya Resulallah?" dediklerinde ; 
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) : Sizin biriniz Tekasur suresini okumaya kadir değil midir?" buyurdu.
Rivayet Edildi ki : Her gün okuyan kabir azabından emin olur. Tam ve yarım baş ağrıları için Tekasür suresinin
ikindi namazından sonra okunması çok faydalıdır. Her gün okuyan, İlahi hoşnutluğa mazhar olur; işleri açılır, kazancı artar.
Dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde üç defa okunur.
Her kim bu sureyi okumaya devam ederse , kendisine dünyada verilen nimetlerden dolayı hesaba çekilmez. Bir kişi , yağmur yağarken oturup ara vermeksizin 7 kere bu sureyi okursa , Allah'u Teala o kimseye hesapsız sevap verir. 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık