DİNİ YERLER

Üç Ayak Kilisesi - Kırsehir

Kırşehir ilinin merkez ilçesinde bulunan Taburoğlu Köyü yakınlarında bulunan Üç Ayak Kilisesi 10 veya 11. yy.'da yapıldığı tahmin edilmektedir. Bizans ( doğu Roma ) döneminden kalan kilise , çift kubbeli ve tamamen tuğladan ( pişmiş toprak ) yapılmış kilise dönemin imparatoru tarafından adak yeri olarak yapıldığı tahmin ediliyor. 1938 yılında yaşanan depremde yapıyı örten kubbenin yıkılmış , günümüzde kolonları hariç bütün kısımları yıkılmış , onarılmayı beklemektedir. Kilise Katolik, Ortodoks ve Protestan mezhepleri tarafindan birlikte kullanılmış.

Üç Ayak Kilisesi - Kırsehir

Üç Ayak Kilisesi günümüze ulaşan herhangi bir belge ve kitabesi olmadığından yapıldığı ve kullanıldığı dönemlerdeki ismi bilinmiyor. Kilisenin üçü önde ve üçü arkada olan altı tane kolon bulunur ,  önden veya arkadan bakıldığında kolonlar üçer ayak görünür , yöre halkı bu görünüşe üçayak ismi verdiğinden bu isim ile halk tarafından söylenir. 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık