İSLAMİ YERLER

Ulu Cami ( Sümbül Efendi Cami ) ; Menemen , İzmir

İzmir'in Menemen ilçesinde Cami-i Kebir mahallesi , Kılıç Arslan Sokakta yer almaktadır. 14. yy'da Saruhanoğulları döneminde yapılmıştır. Saruhanoğlu İshak Çelebi döneminde Hacı Abdullah oğlu , Sümbül Efendi tarafından H. 759 / M. 1358 yılında inşa edilmiştir.

Ulu Cami ( Sümbül Efendi Cami ) ; Menemen , İzmir

Dıştan dışa 13.75×11.78 metre ölçülerinde olan cami. Kuzeyden dört sütunla desteklenen üç gözlü , alttan kaplama ahşap tavanlı sundurma şeklindeki son cemaat mahalline beş basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Harim kuzey duvarının tam orta ekseninde yer alan giriş kapısı dıştan içe doğru hafifçe genişlemektedir. Asıl ibadet mekânı olan harim ; doğu , kuzey ve güneyden dikdörtgen şekilli ikişer büyük pencere ve batıdan ise üst seviyede açılmış üç küçük kare şekilli tepe pencerelerinden ışık almaktadır. 
19. yy'da onarılan cami , 19. yy'la göre barok-ampir özelliklerinde onarılmıştır. Üçgen alınlık , iki kademeli alçı işçilikli mihrab , mihrapla mütenasip minber , vaaz kürsüsü ve harimin kuzeybatı köşesinden yükselen daire şekilli mihrap nişi tamamen fayanslarla kaplanmış , dış kenarları alçı işçilikli sarkan perde motifleriyle süslenmiştir.
Kitabeleri : Giriş kapısı üzerindeki istifli sülüs hatlı kitabe şöyledir ; "Mescidleri ibadet yeri kılan Allaha hamd olsun. Bu mübarek camiin yapılmasını , İlyas oğlu İshak Çelebi zamanında Allah’ın aciz kulu Hacı Abdullah oğlu Sümbül efendi 759 senesinde emretti. "
Harim giriş kapısının sağında yer alan pencere alınlığındaki kitabe şöyledir ; "Ya müfettihal – ebvab (Ey kapıların açıcısı.)"
Harim giriş kapısının solunda yer alan pencere alınlığındaki kitabe şöyledir ; "Iftah lena hayrel – bab (Bize hayır kapısını aç."
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık