CAMİLER

VELED-İ SARAY CAMİİ ( VELED-I SARAY MOSQUE ) / BURSA

Bursa ili , Osmangazi ilçesi , Şehreküstü mahallesinde bulunmaktadır. Caminin yapıldığı tarih ve yaptıranı kesin olarak bilinmemekle birlikte , tarihi kaynaklarda II. Murad dönemine ( 1421-1451 ) ait olduğu belirtilmekted,r. Ayrıca 1512/1513 tarihli kadı sicillerinde caminin bulunduğu mahallenin bu isimle anıldığı da belirtilmektedir.

VELED-İ SARAY CAMİİ ( VELED-I SARAY MOSQUE ) / BURSA

VELED-İ SARAY CAMİİ ( VELED-I SARAY MOSQUE ) / BURSA
Bursa ili , Osmangazi ilçesi , Şehreküstü mahallesinde bulunmaktadır.
Caminin yapıldığı tarih ve yaptıranı kesin olarak bilinmemekle birlikte , tarihi kaynaklarda II. Murad dönemine ( 1421-1451 ) ait olduğu belirtilmekted,r. Ayrıca 1512/1513 tarihli kadı sicillerinde caminin bulunduğu mahallenin bu isimle anıldığı da belirtilmektedir. 
Kareye yakın bir plana sahip olan cami ahşap tavanlıdır. Yapının son cemaat yeri üç bölüme ayrılmıştır. 1950'lerden sonra '' Bursa eski eserleri sevenler kurumu '' ve mahallenin katkılarıyla onarılmıştır. 
Caminin ilk yapıldığı dönemden geriye özgün olarak minaresinin kaldığı bilinmektedir. Minare , tuğla işçiliği bakımından dikkat çekicidir. 
Kazım Baykal'ın 1949 baskı tarihli Bursa ve Anıtları eserinde Hicri 918 , Miladi 1512 tarihli kayıtlarda mahalle ve mescidin mevcudiyeti , 1589'da İmam Evi Vakfedildiğinden bahsedildiğine göre ilk inşasının bu tarihten evvel olduğu anlaşılmaktadır. Bazı kayıt ve rivayetlere göre ilk II. Murat devrinden olduğu ileri sürülmektedir. Daha sonra kurulan mahalli dernek halkın yardımları ile ve zamanın vazifeli İmamı Mustafa Evke riyasetinde 1959'da da bugünkü şekliyle külli tamir görmüştür.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık