TARİHİ YERLER

Xanthos Antik Kenti / Kaş , Antalya

Antalya'nın Kaş ilçesi , Kınık mahallesinde bulunmaktadır. Likya Birliği’nin idari merkezi olan Xanthos antik şehri , Likya dilindeki ismi , yazılmış kitabelerden anlaşılan "ARNNA" olduğudur.

Xanthos Antik Kenti / Kaş , Antalya

MÖ. 545–546 yıllarında Pers Kumandanı Harpagos tarafından şehir kuşatılır. Xanthoslular direnselerde , Persler üstün gelirler , çoğu kişi öldürülür ve şehir ateşe verilir. Xanthoslular şehri Harpagos’a teslim ederler. 
MÖ. 475–450 yıllarında Xanthos Antik Kenti yangın felaketi olur. 
MÖ. 334 tarihinde Büyük İskender şehri alır. İskender’in ölümünden sonra , mö. 309 Suriye Kralı III. Antiokhos’un egemenliğini kabul ederler. 
MÖ. 2. yy.'da Likya Birliğinin başkent olarak kabul edilir.
MÖ. 42 tarihinde Romalı Marcus Junius Brutus ( Romalı askerî ve politik lider ) kuşatılıp , şehir harap edilir. Sonrasında İmparator. Marcus Antonius’un çabalarıyla imar edilir. MS. Roma İmparatoru Titus Flavius Vespasianus döneminde şehir önemini arttırır ve bina yapılırı çoğalır. 
Bizans döneminde Xanthos şehri önemli piskoposluk merkezi olur. 
MS. 7 yy.da Arap akınlarının artması ile şehir önemini yitirir ve tarihe gömülür. 
1838 tarihinde Charles Fellows’un buraya gelerek Xanthos antik şehrin kalıntılarının bir kısmını Londra'ya taşır sonraları Kınık'a yerleşerek burada yaşamını sürdürür. 
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık