DUALAR & İSLAMİ KONULAR

41 FATİHA OKUMANIN FAYDALARI

sabah namazının sünneti ile farzı arasında kırk bir defa "Fatiha" okumayı kendisine görev edinen kimse, ne muradı varsa onu elde eder.

41 FATİHA OKUMANIN FAYDALARI

Fakir ise, zengin olur. Borçlu ise, borcu ödenir. Hasta ise, şifa bulur. 
Zayıfise, güç ve kuvvet bulur. 
Garib ise, Izzet ve şeref elde eder. 
HaIk arasında çok çok itibar sahibi olur. 
İşi beğenilir. 
Sözü dinlenir, geçerli söz sahibi olur. 
Düşmanlarının yanında heybetli ve korkunç, babayiğit görünür. 
Dostlarının yanında ise, gayet sevimli ve mahabbetli görünür ve devamlı emin ve emniyet içinde bulunur.
Bulunduğu görev ve mevkiden azledilen (alınan) kimse, 40 gün hiç bir eksiklik yapmadan 41 defa her gün "Fatiha"yı okuyacak olursa, Cenab-ı Hak, o kimsenin görevini geri iade eder, veya ondan (ilk görevinden) daha hayırlı daha iyi bir görev kendisine nasib eder. 
"Fatiha"nın fazileti bereketiyle.Cenab-ı Hak, bu kulunu memnun eder. 
Allah Teala'nın en faziletli sözü olan "Fatiha"yı okuyan kulunu Allah elbette memnun edecektir. 
41 defa "Fatiha Süresi" ağrı ve sızı hissedilen yere okunursa Cenabı Hak, şifa verir. 
Göz ağrısına 41 defa okunursa, Allah'ın izniyle göz ağrısı geçer.
Yukarıdaki yazılanlar İslam büyükleri tarafından denemiş olup faydalı olmuştur. Lakin okuyacak kimse duadan başka bir şey düşünmemeli ve ihlas ile okumalıdır.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık