OSMANLICA

Aişe hanım Osmanlı mezar taşı

Aişe hanım Osmanlı mezar taşı

Aişe hanım Osmanlı mezar taşı

 

Halife-i peygamberi cenab-ı sıddık-ı ekber nesl-i pakinden 
Şeyh Cemaleddin Aksarayi kuddise sırruhu'l-âli evlad-ı kiramdan 
Perkzade Muhammed efendi zevcesi ve 
hacı Receb ağa kerimesi Aişe hanımın 
ruhuna fatiha. 
7 receb 1346
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık