İSLAMİ YERLER

Ashabı Kiram Muhammed Bedevi Hazreti Türbesi

Kilis ilinin, Şıh Mehmet Mh, Kalleş Tepesi üzerinde üzerinde yer almaktadır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde Ebu Ubeyde Bin Cerrah komutasındaki İslam ordusuyla birlikte, bölgeye gelir, İslam ordusunun bölgede yaptığı savaşta şehit düştüğü bilinmektedir. (H. 17/ M.638)

Ashabı Kiram Muhammed Bedevi Hazreti Türbesi

Türbe, kare planlı, dört kemerli ve üstü sivri kubbelidir. Doğu ve batı yönlerinde bir, güney yönünde iki penceresi bulunur. Türbe içinde, üstü yeşil bir örtü ile örtülü kitabesiz bir sanduka bulunur, sandukanın altında bir yatır vardır. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde “Şehrin batısında bir büyük tekke vardır. Burada Sahabe-i kiramdan Şeyh Muhammed Arab-i ve Rıttal-i diye meşhur bir zat yatar.” açıklamasından dolayı, türbede bulunan sandukanın Şeyh Muhammed Arabi ve Rıttal diye ünlü bir sahabeye ait olduğu bilinmektedir. (Hz. Peygamber (sav) zamanında "rıtl" (bir avuç) isimli ölçü birimini )

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık