SPOR

Atatürk Fenerbahçe kulübü ziyareti

Fenerbahçe Kulübünün her tarafa mazhar-ı takdir olmuş bulunan asari mesaisini işitmiş ve bu Kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim.

Atatürk Fenerbahçe kulübü ziyareti

Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim.
- Mustafa Kemal ATATÜRK
3 Mayıs 1334
(Kendi el yazısıyla)
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık