TARİHİ ESERLER

Bereket Ritüeli ; Mardin Arkeoloji Müzesi

Eski Ön Asya'da doğanın canlanması , bitki ve hayvanların büyüyüp çoğalarak yeni bir yaşama başlaması , Eski Ön Asya inancına göre her yıl sonbaharda ölüler ülkesine giden ve her ilkbaharda yaşama dönen bereket tanrılarıyla ilişkiliydi.

Bereket Ritüeli  ;  Mardin Arkeoloji Müzesi

Tohumlar , Ana Tanrıça'nın simgelediği toprağa , yani toprak anaya dönüşerek her ilkbaharda yeniden canlanmak üzere kış mevsimini ölüler ülkesinde ( toprak altında ) geçirirdi. 
Ürünün ve doğanın bereketini sağlayan yağmur ise hava tanrısı ile pınar tanrıçalarının elindeydi. Bütün bu inançlar kapsamında yer altı tanrılarına , hava tanrılarına ve bereket tanrılarına sunular yapılarak toprağın ve dolayısıyla doğanın bereketli olmasını sağlanırdı.

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık