TARİHİ YERLER

Duroğlu Tekke Köprüsü ; Giresun

Giresun'un Yağlıdere ilçesi, Tekke köyde yer almaktadır. Köprünün günümüze ulaşan kitabesi bulunmadığından, köprünün yapılış tarihi ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Bazı edinilen kaynaklara göre Yakup Halife yaşadığı yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor. Köprü moloz taşlardan yapılmıştır. Yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür.

Duroğlu Tekke Köprüsü ; Giresun

Yazı kaynağı ; Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık