TÜRBELER & KÜMBETLER

EMİR MEHMET TÜRBESİ - TRABZON

Trabzon ili , Ortahisar ilçesi , Gülbaharhatun Mahallesi, Kavak Meydanı'nda bulunmaktadır. Hiçri 930 / Miladi 1523 yılında Trabzon valisi Emir Mehmet adına yapılan türbede iki sanduka bulunmaktadır , biri Emir Mehmet'e aittir diğeri 1877 yılında buraya defnedilen Kadiri tekkesi ( Hatuncuk Hatun camii ) şeyhİ, Osman Baba'ya aittir. Emir Mehmet hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. İskenderpaşa'dan sonra Trabzon valiliği yaptığı kaynaklarda bulunmaktadır.

EMİR MEHMET TÜRBESİ - TRABZON

EMİR MEHMET TÜRBESİ - TRABZON
Trabzon ili , Ortahisar ilçesi , Gülbaharhatun Mahallesi, Kavak Meydanı'nda bulunmaktadır. Hiçri 930 / Miladi 1523 yılında Trabzon valisi Emir Mehmet adına yapılan türbede iki sanduka bulunmaktadır , biri Emir Mehmet'e aittir diğeri 1877 yılında buraya defnedilen Kadiri tekkesi ( Hatuncuk Hatun camii ) şeyhİ, Osman Baba'ya aittir. Emir Mehmet hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. İskenderpaşa'dan sonra Trabzon valiliği yaptığı kaynaklarda bulunmaktadır. 
 

Türbenin kapısı üzerindeki ilk iki satırı süüs, diğer iki satırı talikle yazılı kitabesine göre Hiçri 930 / Miladi 1523 yılında yapılmıştır. Kitabenin ilk iki satırı Arapça , diğer iki satırı manzum ve Farsça - Arapça'dır. 

 

 

KİTABENİN AÇIKLAMASI
1-2 ) Bu şerefli türbe , merhum , mağfur , samed olan Allah'ın rahmetine muhtaç olan Emir Mehmed ( Allah yattığı yeri güzelleştirsin ve meskenini cennet eylesin ) için yapıldı.
3- ''Dön!'' hitabını ruhu işittiğinde , Allah'ın bu dön emrine itaat etti. 
4- Tarihçi , onun ölüm tarihine '' Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun! sözüyle tarih söyledi. 930 ( 1523 / 1524 )
ÖZELLİKLERİ  :  Kesme taştan , sekizgen planlı olarak inşa edilen türbenin üzeri kubbe ile örtülüdür. Girişi kuzeydoğusunda bulunan eserin , doğu ve batı cephelerinde sağır sivri kemerli iki pencere yer almaktadır. 
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık