İSLAMİ YERLER

Habibi Neccar Camisi ; Antakya , Hatay

Amik Ovası'nda mö. 8000 yıllarına ait yerleşim izleri tespit olunmuşsa da , Antakya şehri mö. 300 yılında , İskender'in komutanlarından Seleukos tarafından babası Antiochi adına kurulmuştur. Mö. 64 yılından itibaren Romalıların hakimiyetine girmiştir. Hz. İsa'nın elçilerinin yalanlaması ve Habib-i Neccar'ın şehit olması üzerine , Allah'ın Meleği Cebrail'in güçlü bir haykırışı ile Romalılar yok olarak hükümdarlıklarını kaybetmişlerdir.

Habibi Neccar Camisi ; Antakya , Hatay

"Biz ondan sonra , onun milletine helak etmek için üzerlerine gökten bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. Onları helak eden , korkunç bir sesten başka bir şey değildi. Birden bire sönüverdiler" ( Kur'an-ı Kerim 36/28-29)
Antakya ms. 636 yılında Hz. Ömer'in komutanlarından Ebu Ubeyde b. Cerrah tarafından fetholunarak İslam topraklarına katılmış ve fetih sembolü olarak Habib-i Neccar Camii , o tarihte inşa olunmuştur. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde inşa edilen ilk cami budur. Emeviler döneminde ise Muaviye tarafından Müslüman 42 aile Antakya'ya yerleştirilmiştir. 
1268 yılında Memluk Sultanı Baybars Habib-i Neccar Camiini yeniden yaptırmıştır. Medrese duvarında bulunan taş üzerindeki kitabe " El Melikü'z-Zahir" ibaresi Sultan Baybars'ın unvanıdır. 1829'da cami yeniden tamir olunmuş , 1853'de cami şadırvanı yapılmış. 1857'de Habib-i Neccar türbesi yeniden onarılmış ve 1940 yılında cami Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
İslam beldesi olan Antakya'da okunan ezarlar , kutlu elçilerin müjdelediği tek Allah inancını her gün ilan etmeye devam etmektedir ve sonsuza kadar Antakya , Allah'ın izniyle İslam Türk yurdu olarak kalacaktır.
                                                                                               HATAY İL MÜDÜRLÜĞÜ
2023 Şubat ayında yaşanan deprem ile yıkıldı.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık