GÜNCEL HABERLER

Hz. İbrahim (as.) ve Ekmek kırıntılarının hikayesi

Rivayete göre Hz. İbrahim'in (as.) çok malı vardır.

Hz. İbrahim (as.) ve Ekmek kırıntılarının hikayesi

Allahu Teâlâ’ya, “Ya Rabbi, bu kadar malın şükrünü eda edemiyorum lütfen birazını al” diye dua eder. 
Allahu Teâlâ : “Öyleyse ekmeği ayakta ye Ya İbrahim” diye vahyeder. 
Hz. İbrahim (as.) ekmeği ayakta yemeye başlar. Fakat ekmek kırıntıları dökülmesin diye boynuna mendil bağlar böylece kırıklar mendile dökülür. Sonra onları da yer. Böyle yapmaya başladıktan sonra Hz. İbrahim'in malı daha da çoğalır. 
Yine Allahu Teâla’ya dua eder. 
Bunun üzerine Rabbimiz şöyle buyurur : 
“Sen ekmek kırığına hürmet ettiğin sürece ben senden malımı azaltmam Ya İbrahim!” 
........................................
Ekmeğe hürmet edenlerden bizleri eyle yarabbi. Ekmeği çöpe atanlardan değil.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık