CAMİLER

Karaköy Camii ; İstanbul

Asıl ismi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii'dir. Caminin bulunduğu yere Fatih Sultan mehmet zamanında bir tekke yapılış. Tekke zamanla harap olunca , Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından 17. yy'da yerine yeni camii inşa edilir. Caminin altında , camii giderlerini karşılamak için dükkanlar bulunmaktadır. Zamanla bu camide harap olması üzerine 1893 yılında İstanbul'a gelen İtalyan mimar Raimondo D Aranco tarafından aynı yere yeni bir camii yapmak istediğini Sultan II. Abdülhamid'e bildirir. Sultan II. Abdülhamid tarafından bu isteği kabul edilir ve Sultan II. Abdülhamid'in emriyle , 20. yy. başlarında buraya yeni camii inşa edilir.

Karaköy Camii ; İstanbul

Camii, kubbeli ve çokgen bir plânlı olup , dışı mermer levhalarla kaplı , içi " T " biçimindeki pencereler bulunmaktaydı. Sekizgen yapısı , geniş saçakları , minaresi ile Karaköy Meydanı'na hoş bir görüntü veriyordu. 1958 yılında bilinmeyen bir sebebten dolayı yıkılmıştır. Caminin barçaları sökülüp nerede kullanıldığı hakkında bilği bulunmamaktadır. Günümüzde sadece resimleri kalmıştır.

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık