MEZARLAR

Kıpçak Türklerine ait mezar taşları - Azerbaycan

Kıpçak Türklerine ait mezar taşları - Azerbaycan Kumanlar yada Kıpçaklar diye bilinen eski Türk halkı, pek nadiren adı söz edilir. Dilleri kendilerine özgü Kıpçakça dilidir. 9. yy'da ortaya çıkan Türk boyu Moğolistan toplaklarında önceleri Kimekler'le birlikte yaşamışlar. 11. yy'dan sonra Kıpçaklar Avrupa ve Orta Doğu bölgelerine göç etmeye başlamışlardır. 13. yy'da ''Deşt-i Kıpçak '' diye anılmaya başalayan kıpçaklar, Çin'de Don nehrinden başlayarak Ural dağlarından, Balkanlara ve İran - Suriye'ye kadar yayılmışlardır.

Kıpçak Türklerine ait mezar taşları - Azerbaycan
Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık