TARİHİ ESERLER

Mardin'in bilinen ilk tapu senedi ; Mardin Arkeoloji Müzesi

Girnavaz'da yapılan kazılarda bulunan bu tablet mö. 7. yy'la ait bir meyve bahçesinin satış senedi ve tapusudur. Bu tapunun varlığı Asur merkezi oteritesinin gücünü ve bölgenin sosyo- ekonomik yapısını bize anlatması açısından önemlidir.

Mardin'in bilinen ilk tapu senedi ; Mardin Arkeoloji Müzesi

Hampute'nin mührü , Urad-G(ula)'nın oğlu , Abu(salam)'ın mührü , Mannu-ki ( Arba'il)'in mührü , Hansi'nin mührü - bahçenin sahibi Kit (t)ir(i)-sarri'in üç oğlundan satın alındı. Bu adamlara ait olan bağ ve meyve bahçesi Nabulu ( şehrindedir ) , ana nehir ile Sihaia'ya , kral yoluna bitişiktir , Istar-nadin-ahhe onu (1 mina 20 şe) kele ( satın aldı ).
( Bahcıvan ) Sarru-lü-dari , vali Barhalza'nın (arabacısı) Adad-uballit'e bağımlıdır , bu adam efendisinin (onayı) olmadan bir bahçe veya evin kullanım hakkını alamaz ; Istar-nadin-ahhe yukarıda adı geçen adamın bu adamlara olan borcunu kapattı. 
Du'uzu ayının dördüncü günü , Adad-remanni'nin ismi , yazıcı Ninurta-etir , yazıcı Remuti , yazıcı Nabu-lü'uti , yazıcı Belu-taklussu'nun tanıklığında , 30 şekel gümüş Kabar-ili'nin oğlu Mannu-ka-ili 1/2 mina 8 şekel gümüş Navu-nadin-ahhe , 12 şekel gümüş Belu-na'id getirmiştir : toplam 1 mina 20 şekel gümüş. 
Mühürlerin tanıkları ( ..... ) Sakuhu i Ahziia (nu... )'nun oğlu Halmusu , B(abilaia)'nın oğlu Bei-zeri , (.. ) Andaranu , ( Nabulu(?) ) şehrinin habercisi , ( .... ) oğlu Sumu-ukin'dir. 
(...... ) bu tableti yazan yazıcı .. 
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık