MEZARLAR

Merdivenli Taş mezar / Portekiz

Portekiz'in Vila Real beldesinde, Vale de Nogueiras'ta bulunmaktadır. Panóias Tapınağı, " Fragas de Panóias " yöre halkı tarafından adlandırılıyor, Ms. 2. yy sonu ile 3. yy başlarında yapıldığı bilinmektedir. Panóias Tapınağının kutsal alanında çeşitli büyüklükte üç ana kaya üzerinde Panóias Tapınağının değerli insanlarına ait taş mezarlar bulunmaktadır. Yunanca ve üçü latince olan kitabe görülmüştür.

Merdivenli Taş mezar / Portekiz

Merdivenli Taş mezar / Portekiz
Portekiz'in Vila Real beldesinde, Vale de Nogueiras'ta bulunmaktadır. Panóias Tapınağı, " Fragas de Panóias " yöre halkı tarafından adlandırılıyor, Ms. 2. yy sonu ile 3. yy başlarında yapıldığı bilinmektedir. Panóias Tapınağının kutsal alanında çeşitli büyüklükte üç ana kaya üzerinde Panóias Tapınağının değerli insanlarına ait taş mezarlar bulunmaktadır. Yunanca ve üçü latince olan kitabe görülmüştür.
Birinci eksik olan kitabe; kutsal alana girilen yolun sağındadır. 
DIIS (loci) HVIVS HOSTIAE QVAE CA / DVNT HIC INMOLATVR / EKSTRA INTRA QVADRATA / KONTRA CREMANTVR / SANGVIS LACICVLIS IVXTA / SVPERE FVNDITV
“ Bu kutsal yerin Tanrılarına ve Tanrıçalarına. Kurbanlar kendilerini feda ederler ve burada öldürülürler. İç organlar öndeki kare boşluklarda yakılır. Küçük boşluklar için buraya kan dökülür. Senatoryal düzenin bir üyesi olan Gaius C. Calpurnius Rufinus tarafından kurulmuştur. "
İkinci kitabe; girişte bulunan basamakla çıkılan kayanın sol alnındadır.
DIIS CVM AEDE / ET LACV M. QVI / VOTO MISCETVR / G(neus) C(aius) CALP(urnius) RUFI / NVS V(ir) C(larissimus)
" Aedes ve gölet, oylama ile birleştirilen yeraltı geçidi ile tanrılara. " [1]
" GC Calpurnius Rufinus, Şiddetli Tanrılara adanmış tapınak (kutsal bölge olarak anlaşılan tapınak), bir aedes, bir kutsal alan içinde kutsandı. " 
Üçüncü kitabe ; merdivenli kayanın diğer tarafa geçerken görülür. 
DIIS DEABVSQVE AE / TERNVM LACVM OMNI / BVSQVE NVMINIBVS / ET LAPITEARVM CVM HOC TEMPLO SACRAVIT / G(neus) C(aius) CALP(urnius) RVFINVS V(ir) C(larissimus) / IN QVOCREMANTIAE VOTO
" Bütün tanrılara ve tanrıçalara, tüm tanrılara, özellikle Lapiteas'takilere, bu ebedi havuzu, bu tapınakla birlikte, Gaius v. Calpurnius Rufinus, aydınlanmış adam, kurbanların oylanarak yakıldığı bu tapınağa adıyorum. "
" Tanrılara ve Tanrıçalara ve ayrıca Lapitaes'in tüm tanrılarına, senatörlük düzeninin bir üyesi olan Gaius C. Calpurnius Rufinus, kurbanların ayin sonrasında yakıldığı bu kutsal muhafaza ile sonsuza dek bir boşluk kutsadı. " 
Dördüncü kitabe Yunanca'dır. 
Y'l'ICTw CEPA PIDI CYN KANqA Pw KAY MYCTOPIOIC CC CALP.RVFINVS V|C.
" Caio'nun oğlu aydın erkek Caio Calpúrnio Rufino, bir gölet ve gizemlerle (bir tapınak) birlikte en yüksek tanrı Serápis'e adandı. " 
" Kader ve Gizemler ile en yüksek Serápis'e, GC Calpurnius Rufinus, çok net. " 
Beşinci kitabe ;
DIIS SE(veris) MAN(ibus) DIIS IRA(tis) / DIIS DEABVSQVE (loca) / TIS (hic sacravit lacum et) / AEDEM (Gneus Caius Ca) LP (urnius Ru) FINVS (Clarissimus Vir)
" Burada yaşayan öfkeli cehennem tanrılarına, (adanmış) Gaius c. Calpurnius Rufinus, aydınlanmış adam. " 
" Tanrılara göre, GC Calpurnius Rufinus, çok açık bir şekilde, bununla (tapınak) karıştırma için bir boşluk da sunuyor. " 

 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık