İSLAMİ YERLER

Mevlevi / Türbe camii ; Afyonkarahisar

Mevlevi / Türbe Camii, Afyonkarahisar'ın Mevlana, Canbaba Yokuşu Sk. bulunmaktadır. Yöre halkı '' Türbe Camii '' veya “Mevlevi Camii” isimleriyle bilinir.

Mevlevi / Türbe camii ; Afyonkarahisar

Mevlevi / Türbe camii ; Afyonkarahisar
Mevlevi / Türbe Camii,  Afyonkarahisar'ın Mevlana, Canbaba Yokuşu Sk. bulunmaktadır. Yöre halkı '' Türbe Camii '' veya “Mevlevi Camii” isimleriyle bilinir. 16. yy. başlarında “Ahmet Paşa Camii” olarak biliniyor. Zamanla yapılan ilavelerle türbe, semahane ve mescid, şerbethane, bacılar mahfili ve cemaat yerleri ile 1710 yıllında külliye halini almiştir. Geçirdiği yangınlar sonrasında 1874'te postnişini Mehmet Raşit Çelebi tarafından tamir görmüş, H. 1320/ M. 1902 yılındaki yangında zarar görmesi ile II. Abdülhamit’in emriyle 1905–1908 yıllarında 14.000 altın gönderilerek kesme taştan yeniden yaptırılmıştır.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık