İSLAMİ YERLER

Ömer Emir Sikkîn Hz.

Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış önemli mutasavvıflardan birisi olan Ömer (: Emir ) Sikkîn 'in doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kaynaklarda bıçakçılık mesleğini benimsediği için "bıçakçı" anlamına gelen "Sikkîn" ünvanıyla tanınmıştır.

Ömer Emir Sikkîn Hz.

Ömer Emir Sikkîn Hz. 
Bolu ilinin Göynük ilçesi Çeşme , Değirmen Sokakta yer almaktadır.
Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış önemli mutasavvıflardan birisi olan Ömer (: Emir ) Sikkîn 'in doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kaynaklarda bıçakçılık mesleğini benimsediği için "bıçakçı" anlamına gelen "Sikkîn" ünvanıyla tanınmıştır. 
Kendisinden sonra Bayramiyye tarikatının Melamiyye kolunun piri sayılan bu zatın hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. 
Daha geniş bilgi için Osmanlı alimlerinden Bkz. Şakaik-i Numaniyye Tercüme ve zeyilleri eseri ile M. Tahir Bursalı Osmanlı Müellifleri adlı eser ve ondan sonra Mehail Sarı Abdullah ( ölümM/1659) Cevheret'ül Bidaye adlı eserde ;
Buna göre Hacı Bayram-ı Veli Hz.nin ölümünden sonrahalifeleri olarak Akşemseddin Hz.leri Beypazarında , Ömer Sikkîn Hz.leri de Göynük'e gelerek burada bir tekke kurar Aksemseddin Hz. Hacı Bayram-ı Veli'nin 1. Halifesi olarak kabul edildiği için müridler , Şeyh Aksemseddin'e tabi olup onun sohbet meclisine katılırlar. Aksemseddin ve Müridleri her kuşluk ve akşam vakitleri zikir ve sohbet meclisleri düzenlemektedirler. Ömer Sikkîn Hz.leri dışındaki bütün herkes bu toplantılara katılmakta ve Şeyhin elini öpmektedirler. Ömer Sikkîn hazretleri ise , sohbet halkasının bir kenarına oturur , açık ve gizli zikir tercihlerinden dolayı bu halkaya iştırak etmezdi. Bu durum karşısında Akşemseddin Hz.leri Dede Ömer Sikkîn Hz.lerinin yanına giderek " Bu sohbet ve zikirlere seninde katılman gerekir , yoksa Şeyhin Taç ve Hırkasını alırız" der. 
Ömer Sikkîn Hz.leri " madem ki böyledir , yarın Cuma namazından sonra bizim eve gelin size Taç ve Hırkayı teslim ederiz" der. Ertesi gün Ömer Sikkîn Hz.leri evin avlusuna büyük bir ateş yaktırır. Namazdan sonra , Akşemseddin Hz.leri Müridleri ile birlikte Ömer Sikkîn'in evine gelir. Ömer Sikkîn Hz.leri sırtında Hırka , başında taç olduğu halde ateşe girer. Bir müddet sonra ateşten çıktığında Hırka ve Taç'ın yandığı , fakat kendisine birşey olmadığı görülür. Bu olaydan sonra müridleri Taç ve Hırkayı terk ederler. 
Bu olaydan sonra Hacı Bayram tarafından kurulmuş olan Bayramiyye tarikatı iki kola ayrılmıştır. Her ikisininde merkezi Göynük'te olan bu tarikatlardan Ömer Sikkîn'nin temsil ettiği kola Bayrami Melamiliği , Aksemseddin Hz.nin temsil ettiği kola da Bayramiyye-yi Şemsiyye adı verilmiştir. Kendisinden sonra kutbiyet makamına helifesi Bünyamin-i Ayaşi geçmiştir. 
Allah (cc.) rahmet eyleye.
Mekanları Cennet olsun.... 
Ömer Sikkîn ve Aksemseddin Hz.nin ve tüm ölmüşlerimiz için birer Fatiha okuyalım.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık