İSLAMİ YERLER

Ömer Paşa Camii ; Elmalı, Antalya

Antalya'nın Elmalı ilçesi İplik Pazarı mahallesi, Hükümet Caddesinde yer almaktadır. 1610 yılında Ketenci Ömer Paşa tarafından yaptırılmıştır. Camii, medrese, türbe, hamam olarak külliye olarak yaptırılmıştır. Sıbyan mektebi günümüze ulaşamamıştır. 1870 yıllarında onarılmış. 1929 yılında minaresi yıkılmış, 1938-1942 yılları arasında minare ile birlikte caminin diğer kısımlarında onarım yapılmıştır.

Ömer Paşa Camii ; Elmalı, Antalya

Caminin tarihini belirten kitabesi, camii giriş kapısı üzerinde bulunmaktadır. 
Sekiz satırlık kitabe metni şöyledir :
OKUNUŞU:
Dîn-i İslâma şeref verdi Ömer Paşa bugün
Nitekim Faruk-ı âzamla ziynet buldu din
Cân-ü dilden sa’yidüb ol mübarek Cum’aya
Yapdı bunda ki ide rahmet Rahmeten lil-âlemin
Arza-i rûz-i kıyametde umarım kim ola
Cürm-i isyân askerinden hıfz içün hısn-ı hâsin
Şâd olub itmamının Yahya didi târîhini
Câmi bünyad Beytullahı hâdi rüknü din sene 1019
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık