DİNLER

Öncelikle düşmanla asla konuşmamalıyız

Şeytan üç rahibe göründü ve onlara dedi ki: Eğer size geçmişte bir şeyleri değiştirme gücü verseydim, neyi değiştirirdiniz?

Öncelikle düşmanla asla konuşmamalıyız

Rahiplerden ilki büyük çoşku ile cevap verdi : Adem ve Havva'yı günaha sürüklemeni engellemek istiyorum ki insanlık Tanrı'dan ayrılmasın.
Rahiplerden ikincisi şöyle dedi : Tanrı'dan uzaklaşmanı ve kendini sonsuza kadar lanetlemeni engelleyeceğim.
Rahiplerden Üçüncüsü cevap vermek yerine diz çöküp dua etti : Tanrım, beni olabileceklerin ve olmayanın ayartmasından koru.
Rahiplerden Üçüncüsünün duasını işiten şeytan bağırıyorarak ve acıdan titreyerek oradan, kaçar.
Diğer iki rahip  şaşırır ve " Neden böyle tepki verdin?" diye sorarlar 
Rahiplerden Üçüncüsü onlara cevap verir : Öncelikle düşmanla asla konuşmamalıyız. İkincisi, dünyada hiç kimse geçmişi değiştirecek güce sahip değildir. Üçüncüsü ;  Şeytanın ilgisi erdemimizi göstermek değil, geçmişte kalmaktı, Tanrı'nın bize lütfunu verdiği tek anı ihmal etmekti ve onun isteğini yerine getirmek için onunla işbirliği yapabiliriz. Tüm iblisler içinde, insanları en çok durduran ve mutlu olmalarını engelleyen şey "ne olabilirdi ve ne olamazdı"dır. Geçmiş Tanrı'nın merhametine ve gelecek O'nun takdirine kalır. Ama şimdi onun aşkında. Bugün Tanrı'yı tüm kalbinle severek yaşa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık