SAĞLIK

Uykuda Hareket etmenin önemi

Uzun süre aynı pozisyonda yatıldığında meydana gelen yatak yaralarına "basınç yaraları"da denir. Çünkü uzun süre aynı pozisyonda yatıldığında, vücudun belli bir bölgesine uygulanan sürekli basınç, kan damarlarının sıkışıp kapanmasına neden olabilir. Bunun sonucu olarak kan yoluyla taşınan oksijen ve diğer besinler deriye ulaşamaz ve deri ölmeye başlar. Bu durum vücutta yaraların oluşmasına sebeb olur. Eğer bu yaralar tedavi edilmesse derinin katmanları, yağ ve kas dokuları da ölebilir.

Uykuda Hareket etmenin önemi

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla < Sen onları uyanık sanırsın, oysa onlar (derin bir uykuda) uyumuşlardır. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk.> Kehf suresi 18
Resûlullah buyurdu ki ; “Uyku ölümün kardeşidir.”  (Suyûtî, II, 162)

“Sizi geceleyin öldürür (gibi uyutan), gündüzün de ne işlediğinizi bilen O’dur…” (el-En’âm 6/60) âyetinde de bu gerçeğe işâret edilmiştir. Bunun mânâsı, tefekkür-i mevt için başkalarının cenâzesinde bulunmaktan daha yakînî bir sûrette, insanın kendi uykusunu tefekkür ederek ölümün hakîkatini idrâk etmesidir.
Peygamberimiz Sallalahu Aleyhi  Vesellem uyumak istediği zaman sağ yanının üzerine yatar, sağ elini sağ yanağının altına koyar, sonra da şöyle dua ederdi:
“Allâhım! Kendimi Sana teslim ettim, işimi Sana havâle ettim, yüzümü Sana çevirdim. (Rızânı) isteyerek ve (azâbından) korkarak sırtımı Sana dayadım, Sana sığındım. Sana karşı yine Sen’den başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Peygamber’e inandım.”

Bir sahâbîsine de şöyle demişti:
“Eğer bu duâyı yapıp yattığın gece ölürsen, îmân üzere ölürsün. Bunlar yatmadan önceki son sözlerin olsun.” (Buhârî, Deavât, 7)
Fahr-i Kâinât Efendimiz’in yatağının duruş şekli, mevtanın kabre konuş istikâmetindeydi. Uyumak üzere yattığı zaman başı mescide doğru gelirdi. (Ebu Dâvûd, Edeb, 97)


 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık