TARİHİ YERLER

Zeynep Sultan sebili , Fatih , İstanbul

Zeynep Sultan (Zeynep Âsımâ Sultan) D. 1715, İstanbul - Ö. 1774, İstanbul, Osmanlı padişahı III. Ahmed'in kızı , III. Mustafa ile I. Abdülhamid'in kız kardeşidir.

Zeynep Sultan sebili , Fatih , İstanbul

Mimar Mehmed Tâhir Ağa’nın H. 1184 / M. 1770-1771 tarihlerinde inşa ettiği külliye yapılarından biri olan Zeynep Sultan sebili 1871 yılında atlı tramvay yolu çalışmalarında kaldırılmıştır. Eski Osmanlı dönemi haritalardan anlaşıldığına göre sıbyan mektebinin devamında ihata duvarının köşesini teşkil eden türbe ve hazîrenin büyük bir kısmı da yol çalışmalarında yok edilmiştir. Arşiv kayıtlarında türbe ve sebil duvarlarının yenilenmesi, depremde zarar gören mektebin tamiratı, vazifelilerin tayini ve maaş tahsisi gibi konularda yazışmalara rastlanmaktadır. Sebilin yerine, IV. Vakıf Hanı inşaatı sırasında Eminönü Hamidiye Külliyesi’nin parçası ve yine Mimar Tâhir Ağa’nın eseri olan 1191 (1777) tarihli sebil ve çeşme nakledilmiştir. 

Yazı kaynağı ; “Zeynep Sultan Sebili”, Kültür Envanteri, 26 Ocak 2021

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık