TÜRBELER & KÜMBETLER

AHİ EVREN DEDE ( VELİ ) 1284 - 1351 TÜRBESİ // TRABZON

Asıl adının Abu'l Hakayık olduğu belirtilen Ahi Evren Dede Kırşehir'deki Ahi Evren'in kardeşi veya ahilerinden biridir. Ahi Evren Dede Trabzon'a Rum denilen Hristiyan Krallığı döneminde padişah Orhan Gazi ( 1326 - 1362 ) zamanında İslamı'ı yaymak için gelmiş olan Ahi tarikatından gönüllü İslam tebliğcisidir.

AHİ EVREN DEDE ( VELİ ) 1284 - 1351 TÜRBESİ // TRABZON

AHİ EVREN DEDE ( VELİ ) 1284 - 1351 TÜRBESİ // TRABZON           HACI HAKKI BABA 1795 - 1883
Asıl adının Abu'l Hakayık olduğu belirtilen Ahi Evren Dede Kırşehir'deki Ahi Evren'in kardeşi veya ahilerinden biridir. Ahi Evren Dede Trabzon'a Rum denilen Hristiyan Krallığı döneminde padişah Orhan Gazi ( 1326 - 1362 ) zamanında İslamı'ı yaymak için gelmiş olan Ahi tarikatından gönüllü İslam tebliğcisidir. Trabzon'daki putperestlere ve Hristiyanlara karşı maddi ve manevi sahadaki çalışmalarıyla, 1461 yılında gerçekleşen Trabzon'un fethine zemin hazırlamış beş evliyadan birisidir. 
Kaynaklara göre Ahi Evren Dede miladi 1351 yılında 67 yaşında şehit edilmiştir. Kabri Maşatlıktaki ( Esentepe mahallesi ) bir ceviz ağacının  altında iken; Hacı Hakkı Baba tarafından manevi olarak tespit edilip adına yaptırılan bu türbeye nakledilmiştir.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık