TÜRK TARİHİ

Alahçın Hatun (Yakut Türkleri mitolojisinde Yaşam Tanrıçası)

Yakutlar veya Sahalar, Rusya'da Yakutistan (Saha Cumhuriyeti)'da yaşayan Türk halkı. Yakut Türkleri mitolojisinde ve Türk mitolojisinde "Aan" , "Alahkçın Hatun (Hanım)" , "Kübey Hatun (Hanım)" , "kadın Ana" Yaşam ağacın içinde olan "Yaşam Tanrıçası"dır. Türk mitolojisi mitlerinde Ağaçlar hep "Ana Tanrıça"yla ilişkilendirilir. Kökünden Hayat Suyu akar. Türk mitolojisinde "Ağacın kovukları Tanrıçanın rahmi" olarak kabul edilir. Ağacın dallarındaki kuşlar , "dünyaya gelmeyi bekleyen ruhları" simgesidir. Yakut destanlarında (Olonkho) Alahçın Hatun Türk savaşçılarını kutsar ve yardım edip , göğüslerindeki sütü onlara içirip güçlü olmalarını ve yenilmez olmalarını sağlar.

Alahçın Hatun (Yakut Türkleri mitolojisinde Yaşam Tanrıçası)

Türk mitolojisinde ; Yaz başlangıcında ağaçları kesmek ve dallarını kırmanın kesinlikle yasaktır. Yaşlı kuru bir ağacın altında Yaşam Tanrıçası veya yaşam tanrısı adına kurban kesilirdi. 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık