TARİHİ YERLER

Alexandria Troas Antik Kenti ; Çanakkale

Çanakkale'nin Ezine ilçesi , Dalyan Köyünde yer almaktadır. Antik Yunan kentidir. 400 hektarlık (4km2) alana kurulmuştur. Günümüze kadar gelen yapıları , gymnasium kompleksi , odeion , Antik Yunan tiyatrosu , Roma hamamı , stadion , şehri vevreleyen duvarları bulunmaktadır.

Alexandria Troas Antik Kenti ; Çanakkale

Strabon'a bildirdiğine göre , kent başlangıçta Sigeia ismindeydi. Mö. 306 yılında Büyük İskender'in komutanlarından I. Antigonos Monophtalmos döneminde , Neandreia da dahil 5 yerleşim yerinin halkını , Sigeria'ya yerleştirerek , bu şehri genişletmiş ve yeniden kurulmasını sağlamıştır. Mö. 301 yılında Lysimakhos tarafından kentin ismi , Büyük İskender anısına 'Alexandria Troas' olarak değiştirmiştir. 
Roma döneminde gelişen şehir , mö. 188 yılında 'özgür ve özerk şehir' niteliğini kazanmıştır. Bu dönemde şehrin nüfusu 100.000 civarı olduğu düşünülmektedir. Augustus döneminde "Colonia Alexandria Augusta Troas " isminde Roma kolonisi kurulmuştur. Augustus , Hadrianus ve Herodes Atticus şehrin imarına büyük katkıda bulunmuşlardır. Roma döneminde şehir , Anadolu ve Avrupa'yı birbirine bağlayan önemli bir liman kentiydi. 
1336 yılında Osmanlılar tarafından fethedilmiş , Troad bölgesine(Biga yarımadası) Karasioğulları yerleştirilmiştir. Alexandria Troas antik kenti , Türk halkı tarafından "Eski Stambul" ismi söyleniliyordu. 
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık