OSMANLICA

Asım Efendi Osmanlıca nezar taşı

Asım Efendi Osmanlıca nezar taşı

 

Huvel baki
Sahibul hayrat vel hasenat
Devlet-i aliyyede hekim başı olup
Rumeli kadı askeri iken
intikal-i dar-ı beka eden el hac Asım Efendi ruhiçün el fatiha
1136
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık