OSMANLICA

Hacı Ahmet Osmanlı mezar taşı

Hacı Ahmet Osmanlı mezar taşı

Hacı Ahmet Osmanlı mezar taşı

Hüvel baki
Uyan gafletten ey zair al ibret benden ol agâh
Ümidim var idi hayli yaşarım der iken nagâh
Ecel câmı sunuldu irci'i emr-i celili hem
Teveccûh eyledi ruhum dahi ukbaya doğru rah
Revan oldu bin üçyüz hem yirmi sali içinde
Erişdi alem-i ervaha buldu anda aremgâh
Mühacir zümresinden hacı ahmed namını ibka
İçün oldu nişanım taş zevvar-ı ibretgâh
Gel ey zair halusane dua et mağfiret rezan
Buyrulub gele ferman ki tecavez na fakr-i menah
Sene 1320 el fatiha
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık