DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Bereket duası

Evinde bereketin artmasını isteyenler şunları yapsınlar

Bereket duası

+ )) Sabah namazından sonra Vakıa suresini okusunlar
+ )) Evde üzüm sirkesi bulundursunlar
+ )) Kullanmasalarda evde kibrit bulundursunlar 
Bunlar sünnet ve evin bereketinin artmasına delalettir.
+ )) Nimeti veren Allah'a hep verdiği nimetler için şükretmek
+ )) İsraf etmemek.
+ )) Namazlarını huşu ile kılmak.
+ )) Zekatı , Sadakayı vermek.
+ )) Sabah erken kalmak , “Sabah uykusu rızka manidir.” (Beyhaki, Şuabu’l-İman, 6/401) 
+ )) Rızka haram karıştırmamaya dikkat etmek.
+ )) Akrabaları ziyaret etmek. 
+ )) Misafir davet etmek.
+ )) “Kim ki vakıa süresini her gece okursa ona ebediyyen sefalet isabet etmez, kim ki bu sureyi her sabah okursa ona ebediyyen fakirlik yaklaşmaz.” (Havassul Kur'an, İmamı Ya’fi)
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık