OSMANLICA

Bâlî Efendi Osmanlı mezar taşı

Bâlî Efendi Osmanlı mezar taşı

Bâlî Efendi Osmanlı mezar taşı

Kad intekale’l mevlâl merhum Abdullah
Efendi ibni ‘l merhum Bâlî Efendi
Kad sârâ Kâdıyâ bi medîne-i
Bosna Sarayı Tahrîran fî şehri
Zi’l hicceti’ş-şerîfe lisene
İsnâ ve seb’în ve elf (1072)
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık