OSMANLI İMPARATORLUĞU

Çaldıran savaşı 1514

Çaldıran savaşı 1514 (Çaldıran Muharebesi) I. Selim (Yavuz Sultan Selim) komutasındaki Osmanlı ordusu ile Şah İsmail komutasındaki Safevîler ordusu arasında 23 Ağustos 1514 yılında, günümüzde İran sınırları içinde yer alan Maku şehri yakınlarındaki Çaldıran Ovası'nda yapılan savaştır. Savaşı, Osmanlı imparatorluğu kazanmıştır.

Çaldıran savaşı 1514
Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık