OSMANLICA

Emine hatun Osmanlı mezar taşı

Emine hatun Osmanlı mezar taşı

Emine hatun Osmanlı mezar taşı

Hüvel Bâki
Bu bağ-ı gülşende bir gonca iken
Bâd-ı ecel beni eyledi hazân
Bir güli-i zibâda nazenin iken
Hak beni eyledi hâk ile yeksan
Merhum ve mağfirun leha Emine hatun ruhiyçün el fatiha
Fi 10 Cemâziyel evvel Sene 1218
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık