TARİHİ YERLER

Ertokuş Hanı ( Kudret Hanı ) ; Isparta

Isparta'nın Gelendost İlçesinde , Eğirdir Gölü’nün doğu yakasında ve Eğirdir’i Konya’ya bağlayan tarihî kervan güzergâhının üzerinde yer almaktadır.

Ertokuş Hanı ( Kudret Hanı ) ; Isparta

Hanlar ve kervansaraylar , bilhassa Selçuklu devrinin eserleri olup , anıt değeri taşıyan tarihi yapılardır. Hanlar ve kervansaraylar askeri ve sivil özelliklidirler. Askeri sevkiyatlarda ve ticaret kervanlarının konaklamasında bilhassa güvenlik görevini de yerine getirmeleri bakımından Selçuklu döneminde önemli bir görev ifa etmişlerdir. Isparta il sınırları içinde bulunan kervansarayların tamamı Konya-Antalya yolu üzerinde yer almaktadır. 

1223 yılında Mubarezettin Ertokuş tarafından yaptırılmıştır. Ertokuş Hanı Selçuklu kervansaray planına uygun olarak inşa edilmiştir. Açık ve kapalı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Kapalı bölümün dış duvarlarında üçgen formlu payandalar bulunmaktadır. Bina 21x54  metre ölçülerindedir. Yıkık portalden içeriye girildiğinde simetrik olarak avluya açılan tonozlu oda , daha ileride iki tarafında dörder revak ile avlu uzanmaktadır. Revak tonozları avluya paraleldir. Üstü kapalı olan bölüm daha dar olarak yapılmıştır. İkinci portalin sivri nişi içerisinde kitabe yer alır. Diğer Selçuklu hanları kadar itinalı olmayıp , duvarları kaba bir işçilik göstermektedir. 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık