DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Evinden Çıkarken okursan

İmam-ı Gazali Hazretlerinin bildirdiğine göre

Evinden Çıkarken okursan

Evinden çıkan bir kimse " Bismillâhirrahmânirrahîm" dediği zaman , bir melek "Hidayete ulaştın" der.
"Tevekkeltü Alallah" dediği zaman , Allahu Teala "Ben sana yeterim" buyurur.
"La Havle Vela Kuvvete İlla Billah" dediği zaman , Melek "Her tehlikeden kurtulmuş oldun" der.
Bunun üzerine şeytanlar "Hidayete ulaşan , Allah kendisine kafi olan , Allah'ın himayesine girenden ne umarsın" diyerek yanından uzaklaşırlar"
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık