ÖMER PALABIYIK GEZİLERİ

Mehmet Kethuda (Gürcü Mehmet Paşa) Çeşmesi

Erzurum'un Yakutiye (merkez) ilçesi, Sultan Melik Mahallesi, Üç Kümbetlere yakındır. Erzurum Valisi Gürcü Mustafa Paşa’nın Kethüdası Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Çeşme kemerinin altında 68×51 cm. ölçülerinde mermer üzerine sülüs harflerle üç satır halinde Arapça şu kitabe bulunur : 

Mehmet Kethuda (Gürcü Mehmet Paşa) Çeşmesi


Ecri hazihi’s sadakat il cariyeti Mehmet kethüday-i 
Mustafa Paşa aleyh-i meberrat-üt-tariyeti min eyhan 
An-il-kûdurati ariye’t – ti’t-tarihi kale fiha aynün cariye 
Kitabenin anlamı : 
“Bu akar sadakayı (suyu) Mustafa Paşanın kethüdası Mehmet akıttı. Allah onu her çeşit zaaftan ve kederden ari ihsanlarda bulunmak nasip etsin.”
 Çeşmenin üzerinde yapılış tarihi bulunmamaktadır. 
Bazı kişiler bu çeşmenin Gürcü Mehmet Paşaya ait olduğunu belirtmektedirler. 
Gürcü Mehmet Paşa camiini H.1058/ M.1648 tarihinde yaptırmıştır. Muntazam kesme taşla yapılmış sivri kemerli çeşmenin kemeri, her iki yanını oluşturan büyük taşların üzerine oturmaktadır. Çeşmenin alt kısmındaki uzun yalak, hayvanların da su ihtiyaçlarını karşılamak maksatlıdır. Çeşmenin suyu akmamaktadır. 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık