OSMANLICA

Eyüb ağa Osmanlı mezar taşı

Eyüb ağa Osmanlı mezar taşı

Hüvel Bâki
Merhum ve mağfurün leh
El muhtâç ilâ rahmete Rabbihi'l gafur
mehterân-ı hayme-i hassa ocağında veznedar cennet mekân Eyüb ağanın ruhiyçün
Allah rızası içün el-fetih Sene 1212
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık