DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Fatiha Suresi okuyana Meleklerin duası

-Peygamber (A.S.) buyurdu : Hak taâla'nın , Arşın altında bir meleği vardir. Hak taâla onun başını insan başı gibi yaratmıştır. Yetmişbin kanadı sağ yanında ve yetmişbin kanadı sol yanında vardır. Her kanadında da onikibin yükü vardir.

Fatiha Suresi okuyana Meleklerin duası

Fatiha Suresi okuyana Meleklerin duası
Hz. Muâz bin Cebel (R.A.) Rasulullah (S.A.V.),den su nakilde bulunmustur :
-Peygamber (A.S.) buyurdu : Hak taâla'nın , Arşın altında bir meleği vardir. Hak taâla onun başını insan başı gibi yaratmıştır. Yetmişbin kanadı sağ yanında ve yetmişbin kanadı sol yanında vardır. Her kanadında da onikibin yükü vardir.
Arsin altında "Fâtiha" súresi vardır. Sağında "İhlâs suresi" vardir. Solunda ise "Allah su hakikati kendinden baska hicbir İlah  olmadığını (delilleriyle) acıkladı." (205) ayeti yazılmıstır. Önünde yetmis bin saf Allaha yakın melek vardır. Onun yüzüne bakarlar ve Fâtiha Suresini okurlar.
-"Ancak sana ibâdet ederiz ve yalnız senden yardım diieriz " ayetine gelince secde ederler.
Hak taâla hazretleri buyurur : Basınızı kaldırın! Ben sizden razı oldum.
Oradan sonuna kadar okurlar ve : - "Veleddâllin = yolunu saşıranlarınkine değil" bölümüne gelince tekrar secde ederler.
Hak taala onlara buvurur : -Başinızı kaldırın. Ben sizden râzı oldum.
Melekler :- Ey Rabbim! Muhammed ümmetinden kim fatiha suresini okusa onlardan da razı ol , dualarını kabul eyle , derler.
Hak taâla buyurdu : - Ey Meleklerim! Siz Fâtiha Suresini okudunuz Ben o fatiha ile Muhammed'e ve ümmetine ikramda bulundum. Siz tanık olun ki , ben onları yarlıgadım ve duàlarını kabul ettim. Kim fatiha súresini okusa mağfiretim ona vacip oldu.
Nakledildiğine göre Pevgamber (S.A.V.) söyle buyurmustur : 
-Hak taala hazretleri kızıl yakuttan bir direk yaratı. O direğin ayaği ulu bir taş üzerindedir. Başı da Arşta'dır. Ne zaman bir mü'min (Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasulullah) dese o direk ve Arş harekete gelir.
Hak taala buyurur : - Ey benim Arşım! Sâkin ol, dur!
Arş : -Ey Rabbim! Seher vakti (Lâ ilâhe illellah Muhammedün Rasulúllah) diyen kişiyi yarlığamadıkça sakin olmam , der ,
Hak taâla buvurur : - Ey benim meleklerim! Siz șahit olun. Kim öyle derse ben onu yarlığarım.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık