DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Fazileti çok olan zikir

Okumayı kendisine adet haline getiren kişinin Allah (cc.) dileklerinin hayırlısını verir.

Fazileti çok olan zikir

Bismillahirrahmanirrahim
          Bismillahi ve Billahi ve Vallahi ve Maşallahı ve Subhanallahi  Velhamdulillahi Vela İlahe İllallahu  Allahu Ekber Vela havle vela Kuvvete Vela Kudrete Vela Heybete Vela Azemete İlla Billahil Aliyül Azim.
Eşhedü En Lâ ilâhe İllallâhu Vahdehu Lâ Şerike Leh, Lehü’l-Mülkü ve Lehü’l-Hâmdü, Yuhyi ve Yumit ve Hüve Hayyun Lâ Yemût, Ebeden Daimen Sameden Ehaden Bakiyen Lem Yettehiz Sahibeten Ve la Veleden Biyedihi’l-Hayr ve Hüve Alâ Külli Şey’in Kadir Ve Muktedir ve İleyhil Masir. Adede Ma Alimallahü Teale, Zinete Ma Alimallahü Teale Mile Ma Alimallahü Teale

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık