İSLAMİ YERLER

Gazi Camii ; Burdur

Burdur'un merkezinde Çeşmadamı Mahallesi, Gazi Caddesi No:40 yer almaktadır. Halk arasında 'Çiloğlu Cami' adıyla bilinir. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor. Camii minberinde H. 1204 / M. 1789-1790 tarihi yazmakta olduğundan, Caminin bu tarihte yapıldığı tahmin edilmektedir. Camii 09.11.2007 tarihinde "Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu" tarafından 1972 sayılı karar ile tescillenmiştir. Camii 1914 yılındaki depremde hasar görmüş, 1916 yılında yılında hayırseverler tarafından onarılmıştır. 2008 yılında Restorasyon (onarım) yapılmıştır. Günümüzde ibadete açık olarak hizmet vermektedir.

Gazi Camii ; Burdur

Cami güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda, dikdörtgen plânlı, 14.5×9.33 m. ölçülerindedir. Caminin 14.5 metre uzunluğundaki doğu cephesinin kuzey kısmına gelen yerde 1.60 metre genişliğinde yatay dikdörtgen pencereler ile son cemaat yerini aydınlatılıyor. Alt sırada 1.15 metre ölçülerinde dikey dikdörtgen pencereler bulunur. Üstte mahfili aydınlatan demir parmaklıkla kapatılmış dikey dikdörtgen pencereler bulunur.  9.33 metre genişliğinde güney cephede 1.17 metre genişliğinde dikey dikdörtgen iki pencere bulunur.  Batı cephede üstte kare , altta 1.02 metre genişliğinde iki adet dikey dikdörtgen pencere bulunur. Kuzeybatı köşesinde tek şerefeli bir minaresi bulunur. Köşeleri pahlı iki kademeli kare kaideden çokgen gövdeye geçiş pabuçla sağlanır. Şerefe altı süslemeli olan minare kurşun kaplı külahla sonlandırılmış.

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık