İSLAMİ YERLER

Germiyanoğlu Süleyman Şah Türbesi ; Afyonkarahisar

Germiyanoğlu Mehmet Bey'in büyük oğlu Süleyman Şah 1361 - 1387 babasının ölümü üzerine beyliğin başına geçti. Kendi halinde , güzel huylu , derviş yapılı bir hükümdar idi. Zamanında her yerde camii , çeşme , kervansaray gibi eserler yapıldığı gibi bilgin ve şairler de yetişmiştir. Şehzadeliğinde Karahisar'da valilikte bulunduğu gibi ömrünün son günlerini de burada geçirmiştir. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin torunu Mutahhara Hatun ile evlenmiş , kızı Devlet Hatun'u Yıldırım Beyazıt'a vererek damat edinmiştir. " Şah Çelebi" diye de anılan Süleyman Şah , Karahisar'daki sarayında oturmakta iken h. 788 / m. 1386 yılında vefat edince önce " Gül Bahcesi " daha sonra da " Garipler Mezarlığı " adını alan şimdiki " Kadınlar Pazarı " denilen yerdeki türbeye defnedildi. Mezartaşı kitabesinde ; " Şah Süleyman Çelebi Germiyani sene 789 " yazılıdır.

Germiyanoğlu Süleyman Şah Türbesi ; Afyonkarahisar
Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık