OSMANLICA

Muhammed Sâlih Bey Osmanlıca mezar taşı

Muhammed Sâlih Bey Osmanlıca mezar taşı

Muhammed Sâlih Bey Osmanlıca mezar taşı

Hûve'l Bâkî
Merhûm cennet mekân Firdevs
Âşiyân Sultân Mustafâ Hân
Hazretlerinin baş çuhadârı
İbrâhim ağa zâde enderûn-ı
Hümâyûnda kiler (kilar) odasından
Muhrec es seyyid Muhammed Sâlih
Beğ (Bey) efendinin rûhiyçûn fâtiha
Sene 1229
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık