TÜRK TARİHİ

Halil Yahşi Bey heykeli ; Tire , İzmir

Halil Yahşi Bey , ( XV. YY. ) Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarındaki önemli idareci ve kumandanlarındandır. II. Murat döneminde Anadolu Beylerbeyi olarak görev yapmıştır. Tire'nin kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmasını sağlayan Yahşi Bey'e bu başarısından dolayı , merkezi Tire olan Aydın Sancağı , tımar olarak verilmiştir. Tire'de Aydınoğlu Caddesi üzerinde bulunan Yeşil İmaret ( Yahşi Bey ) Zaviyesi Halil Yahşi Bey vakfiyesidir. Zaviyenin vakıfları arasında Tahtakale hamamı , Kapan Kervansarayı ( Çöplü han ) , Kutu Han , arasta , yağhane , çeşmeler ve suyolları bulunmaktadır.

Halil Yahşi Bey heykeli ; Tire , İzmir

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık