OSMANLI İMPARATORLUĞU

Hariciye Tahrirat Müdür Ömer Vasfi Osmanlı mezarı

İstanbul'un Fatih ilçesinde Sultanahmet Meydanı ile Beyazıt Meydanı arasındaki bulunan Divanyolu’nda yer alan Sultan II. Mahmut ile II. Abdülhamid Han’ın Türbesinin yer almaktadır. Ölüm tarihi H. 1313 /M. 1895 yılı.

Hariciye Tahrirat Müdür Ömer Vasfi Osmanlı mezarı
Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık