OSMANLICA

Hüseyin Efendi Osmanlıca mezar taşı

Hüseyin Efendi Osmanlıca mezar taşı

Hüseyin Efendi Osmanlıca mezar taşı

Kûllû Nefsîn Zaikâtû'l Mevt
Sûmme İleyna Turceun
Ey zâir mevtâyı ziyâretten murâd bir duâdır
Bugün bana ise yarın muhakkak sanadır
Meyl etme dünyay-ı kâzibe sevgi yoktur
Hâyy-ı Lâ Yemût olan ancak Cenâb-ı Hakk' dır
Elli sene bu mâbed-i muâllaya hizmet ettim
Erdi ecel âkıbet irciy-i emrine icâbet ettim
Küçük Ayasofya Câmi-i Şerifi ser kayyum ve imamı sûlehâ-i ûmmetden merhum ve mağfur el muhtâc ilâ râhmet'i râbbihi'l gafur Hâfız Hüseyin Efendi'nin ruhuna fâtiha
Sene 1240 fi 28 Cemâdiye'l-âhir
Sene 1238 fi 23 Şubat
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık