DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Hüvallahüllezi duasının fazileti

Haşr Suresi'nin son 4 ayetinde yer almaktadır. Haşr Suresi , Medine'de inmiştir ve 24 ayetten oluşmuştur. Duaların kabulü için ve günahların affedilmesi için sabah ve akşam namazlarından sonra okunması tavsiye edilir.

Hüvallahüllezi duasının fazileti

Malik b. Yesâr`dan rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur : "Kim sabahleyin üç defa "euzubillahis-Semî`il-Alîmi mines-şeytanirracım" der , sonra Haşr suresi`nin sonundaki üç ayeti okursa Allah kendisine yetmiş bin melek vekil kılar , bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir." (Tirmizî, Müsned, Beyhakî, Taberani, Ibn Kesîr).

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık