DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Hz. Hızır ile Hamamdaki ihtiyar konuşması

Bir gün Hızır (a.s.) hamamda yıkanan bir ihtiyarın yanına yaklaşmış. İhtiyar kendi kendine yıkanmaktaymış.

Hz. Hızır ile Hamamdaki ihtiyar konuşması

Hızır demiş ki: - Ey ihtiyar! Gençliğinde yaşlılara yardım etseydin şimdi şu gençler de sana yardım ederlerdi.
İhtiyar adam şöyle cevap vermiş: - Ben gençliğimde yaşlılara yardım ederdim ama zamane gençliği şimdilerde yardım etmez olmuş.
Hızır (a.s.) bir taraftan ihtiyar adamın sırtını keselerken bir taraftan da konuşmaya devam etmiş:
- Demek ki yaptığın yardımları içinden gelerek yapmamışsın, Allah’ın sevgisini kazanamamışsın, yoksa ettiğin o hayrı neden görmeyeceksin ki?
 İhtiyar adam şöyle demiş: - Eğer yaptığımı Allah cc  için yapmasaydım, O’nun sevgisini kazanmasaydım , Allah bugün benim sırtımı Hızır’a keseletir miydi?
Hızır (a.s.) duydukları karşısında çok şaşırmış.
Allah’ım demiş, bana verdiğin Seni sevenlerin listesinde bu ihtiyarın adı yok, bu nasıl olur? 
Yüce Allah şöyle buyurmuşlar: - “Ey Hızır! Biz, bizi sevenlerin listesini sana verdik ancak bizim sevdiklerimizin listesi bizim yanımızdadır...
Allahım bizleride sevdiklerinin listesine dahil eyle. AMİİİİN. 
AZİZ ve CELİL Olan ALLAH En İyisini Bilir. 
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık