OSMANLICA

İbrahim Hulusi efendinin Osmanlı mezar taşı

İbrahim Hulusi efendinin Osmanlı mezar taşı

Hüve'l-baki
Teftiş-i evkaf ve harameyni'ş- şerifeyn mahkemesi ketebesinden es-seyyid Ibrahim Hulusi efendinin ruhiçün el fatiha
Fi 29 N. ( ramazan) sene 1258
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık