DUALAR & İSLAMİ KONULAR

İŞRAK NAMAZI

Sabah namazını cemâatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar zikir ile meşgul olup güneş bir mızrak miktarı yükseldikten (kerâhet vakti çıktıktan) sonra , kuşluk vaktinin evvelinde kılınan iki rekât namaza işrak namazı denir. (Şerhu Şir’a)

İŞRAK NAMAZI

Enes bin Mâlik (r.a.) şöyle rivayet etti ; Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki : 
“Kim sabah namazını cemâatle kılar , sonra güneş doğuncaya kadar Allâhü Teâlâ’yı zikrederek oturur , (kerâhet vakti çıktıktan) sonra da iki rekât namaz kılarsa , onun için tam bir (nâfile) hac ve umre sevâbı gibi sevâb olur.” Resûlullah (s.a.v.) “Tam bir (nâfile) hac ve umre” sözünü üç defa tekrar ettiler. (Sünen-i Tirmizî)
Hazret-i Ömer (r.a.) anlatıyor : Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün bir seriyye gönderdi. Bu ordu kısa zamanda büyük bir gâlibiyet ve pek fazla ganîmet elde etti. 
Ashâb-ı Kirâm “Yâ Resûlallâh, bu seriyyeden başka, bu kadar kısa zamanda bir gâlibiyet elde eden ve bu kadar çok ganîmet ile dönen başka bir seriyye görmedik.” dediler. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Bu seriyyeden daha çabuk gâlibiyet ve daha fazla ganîmet kazandıracak şeyi (bir ameli) size bildireyim mi?” buyurdular. “Evet, bildirin yâ Resûlallâh.” dediler. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular : “Bir cemâat ki , sabah namazını kılarlar , güneş doğuncaya kadar yerlerinde oturup Allâhü Teâlâ’yı zikrederler. Sonra iki rekât namaz kılarlar sonra da evlerine dönerler. İşte en çabuk gâlibiyet kazananlar ve en fazla ganîmet alanlar onlardır.” (Tenbîhu’l-Gâfilîn) 
Mescid-i Haram’da tavaf için veya bulunduğu mesciddeki ilim veya sohbet meclisine katılmak için bulunduğu yerden kalkmak bu sevâbı almasına mâni olmaz. Evine gidip zikre devam etmek de bu sevâbı almasına mâni değildir. İşra namazının akabinden duâ
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık